Lokalgruppe Skjern/Herning - Regler for feriesøgning


 Download

 

Ferieregler for Lokalgruppe Skjern/Herning.

 

  § 1     Sommerferievalg 

 Stk. 1  Sommerferievalget dækker perioden 1. maj til 30 september

Stk. 2  Al søgning til ferievalget sker online via ”LPO-feriesøgning”.

Stk. 3  Rokeringsskemaet benyttes for fastsættelse af hvornår den enkelte kan søge.

 Stk. 4  Søgningen til sommerferievalget foregår således at ferievalget åbnes i små ”etaper”

            bestående af et tidsvindue på 12 timer. Perioderne man søger på bliver enten fra kl. 02 – 14

            eller fra 14 – 02. Medlemmerne åbnes for sommerferievalg i følgende rækkefølge:

            A1-A2 osv, herefter B1-B2 osv.

Stk. 5  Der kan individuelt indgives forvalg af ferieønsker, inden ferievalget åbner for den enkelte.

            Disse forvalg indgives i prioriteret rækkefølge og vil automatisk blive tildelt 10 timer efter

            at vedkommendes ferievalg er åbnet for søgning. Det er en forudsætning for tildelingen, at

            der er ledige pladser tilbage, og at ønskerne følger feriereglerne.

Stk. 6  Alle medlemmer lukkes samtidig tidligst 2 døgn efter, at det sidste medlem er åbnet for

            ferievalgssøgning.

Stk. 7  Den ansøgte ferie er tildelt, når den fremgår af menuen ”mine feriesøgninger” i

            LPO-feriesøgning. 

Stk. 8  Bestyrelsen fastsætter datoerne for sommerferievalget, og bekendtgør dem med mindst 14

           dages varsel. Herunder hører fastsættelse af klokkeslæt og datoer for gruppenumrenes

           åbningstidspunkter.

Stk. 9A Der kan maximalt søges to uger i skolernes sommerferie, som følger skoleferierne i

             Ringkøbing – Skjern kommune, for Skjern depotet.

Stk. 9B Der kan maximalt søges to uger i skolernes sommerferie, som følger skoleferierne i 

             Herning kommune, for Herning depotet.        

Stk.10 Ferien søges fra mandag til søndag (kalenderuger)

Stk.11 Ferien skal indeholde mindst 3 uger max. 4 uger.

Stk.12 Der kan ikke søges uden for normen.

 

  § 2     Vinterferievalg 

 Stk. 1  Vinterferien dækker perioden 1. oktober til 30. april

 Stk. 2  Al søgning til ferievalget sker online via ”LPO-feriesøgning”.

 Stk. 3  Rokeringsskemaet benyttes for fastsættelse af hvornår den enkelte kan søge.

 Stk. 4  Søgningen til vinterferievalget foregår således at ferievalget åbnes i små ”etaper”

            bestående af et tidsvindue på 12 timer. Perioderne man søger på bliver enten fra kl. 02 – 14

            eller fra 14 – 02. Medlemmerne åbnes for vinterferievalg i følgende rækkefølge:

            G5-G4 osv, herefter F5-F4 osv.

Stk. 5  Der kan individuelt indgives forvalg af ferieønsker, inden ferievalget åbner for den enkelte.

            Disse forvalg indgives i prioriteret rækkefølge og vil automatisk blive tildelt 10 timer efter

            at vedkommendes ferievalg er åbnet for søgning. Det er en forudsætning for tildelingen, at

            der er ledige pladser tilbage, og at ønskerne følger feriereglerne.

Stk. 6  Alle medlemmer lukkes samtidig tidligst 2 døgn efter, at det sidste medlem er åbnet for

            Ferievalgssøgning

 Stk. 7  Den ansøgte ferie er tildelt, når den fremgår af menuen ”mine feriesøgninger” i

            LPO-feriesøgning. 

Stk. 8  Bestyrelsen fastsætter datoerne for vinterferievalget, og bekendtgør dem med mindst 14

            dages varsel. Herunder hører fastsættelse af klokkeslæt og datoer for gruppenumrenes

            åbningstidspunkter.

Stk. 9  Der kan søges 2 perioder som tilsammen maksimalt kan andrage det antal ferie timer der er   

            til rådighed.

Stk.10 Der kan ikke søges ferie i både jul og nytårsperioden.

Stk.11 Omkring jul og nytår kan periode opdelingen ændres af bestyrelsen.

Stk.12 Ferien søges fra mandag til søndag (kalenderuger)

Stk.13 Der skal søges minimum 1 uges ferie i vinterferie perioden.

Stk.14 Der kan ikke søges udenfor normen.

 

  § 3     Søgning af enkelte fridage 

 Stk.1 Søgning af enkelte feriedage og ferieperioder udover sommer – og vinterferievalg, sker ved    

          indtegning i lokalgruppens elektroniske feriesystem.

Stk.2  Feriedage og ferieperioder søges senest 15 dage før feriedagen eller ferieperioden ønskes.            

Stk.3  Der kan tidligst søges 3 måneder før ferieperioden starter. Ved søgning af flere    

          sammenhængende dage, skal første dag i perioden ligge indenfor tre måneder fra    

          ansøgningsdagen.

Stk.4  Annullering af søgte feriedage sker i det elektroniske feriesystem, minimum 15 dage før

          ferien afholdes, og godkendes af bestyrelsen.

          Sidste søgte feriedag i den pågældende periode, annulleres først, ved søgning ud over

          de 3 måneder.

 


 Nærværende ferieregler er senest ændret på den ordinære generalforsamling d. 3/2 2012

 

Seneste opdatering 08. februar 2012